สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
21
Yesterday
86
This Week
656
Last Week
1,009
This Month
1,511
Last Month
3,357
This Year
10,763
Last Year
33,074
All
49,089
Guest Online : 2
Your IP : 50.19.33.5
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 19 เมษายน 2557

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
อ้อมน้อยเสือภูเขา ครั้งที่ 12

ภาพกิจกรรม/Pictures
กิจกรรมทำความสะอาดประจำปี 2557 (24 เมษายน วันเทศบาล)
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างทักษะ ในด้านการสร้างเสริมป้องกันโรคให้แก่ อสม.ประจำปี 2557
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
 2. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 3. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครอ้อมน้อย
 4. สอบราคาจัดซื้อครุภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
 5. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล รถสุขาเคลื่อนที่ หมายเลขทะเบียน 81-3698 สมุทรสาคร
 6. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ
 7. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องโสดศึกษา
 8. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านพักเทศบาลซอยวิรุณราษฎร์
 9. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แขนรถขุดดินไฮดรอลิก
 10. สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมอาคารเรียนอาชีวศึกษาฯ ค.ส.ล. 6 ชั้น
Download Centerอ่านต่อ
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์