สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
25
Yesterday
152
This Week
1,404
Last Week
2,158
This Month
3,011
Last Month
4,783
This Year
37,946
Last Year
35,789
All
112,061
Guest Online : 2
Your IP : 173.245.56.68
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
-

Soon.
ภาพกิจกรรม/Pictures
วันปิยะมหาราช 2558
วันออกพรรษา 2558
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองศรีสำราญฯ 03/11/2558
 2. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ริมคลองอ้อมน้อย 03112558
 3. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.บ. ริมคลองอ้อมแขม (06/11/2558)
 4. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ (จากสะพานคลองแนวลิขิตใกล้บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ 3) 10112558
 5. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ 11/11/58
 6. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. พร้อมท่อ (เพชรเกษม 99) 11/11/58
 7. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์) 18/11/59
 8. สอบราคาจ้างเหมาถมหินคลุก ดินลูกรัง (จากสนามกีฬาไปทางถนนสวนหลวง) 18/11/2558
 9. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ซอย วิปัสนา ต่อโครงการเดิม) 19/11/2558
 10. สอบราคาจ้าเหมาถมดิน (ข้างเทศบาลนครอ้อมน้อย) 19/11/2558
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์