สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
110
Yesterday
151
This Week
2,815
Last Week
2,930
This Month
3,219
Last Month
4,180
This Year
26,875
Last Year
41,595
All
142,585
Guest Online : 3
Your IP : 54.166.141.206
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

ภาพกิจกรรม/Pictures
กีฬาสันนิบาต 2559
จักรยานเสือภูเขา 2559
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย
 2. สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย 1052559
 3. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายเสน่ห์ รักษ์ไพฑูรญ์(18052559)
 4. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารโรงอาหารรั้ว ค.ส.ล ป้ายพร้อมประตู (อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย3และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3) 18052559
 5. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนประถมและอนุบาล เทศบาลนครอ้อมน้อย3 (10062559)
 6. สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งก่อสร้างหลังคาโค้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 (17062559)
 7. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี (เพชรเกษม 120) 24062559
 8. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อ (จากสะพานคลองแนวลิขิตใกล้บ้านเลขที่ 31/2 หมู่ 3) 10112558
 9. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบ่ลอ้อมน้อย 2 (6/1/2559)
 10. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ซอยเพชรเกษม 124) (8/1/59)
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์