สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
32
Yesterday
50
This Week
1,887
Last Week
2,270
This Month
82
Last Month
2,894
This Year
19,838
Last Year
35,789
All
93,953
Guest Online : 1
Your IP : 54.91.227.227
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 02 สิงหาคม 2558

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
Coming Soon

ภาพกิจกรรม/Pictures
ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างกลไกลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนน (ซอยเพชรเกษม 95) 07/07/2558
 2. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 07/07/2558
 3. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร (ซอย 91) 15/07/2558
 4. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านจีบรางโชว์พร้อมติดตั้ง (20/07/2558)
 5. สอบจัดซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) (22/07/2558)
 6. สอบราคาจัดซ์้อหนังสือเรียน สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย
 7. สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ(ข้างตลาดเทศบาลอ้อมน้อย)หมู่บ้านคลังทอง
 8. สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องเติมอากาศ)
 9. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อน้ำพุหน้าอาคารเทศบาลนครอ้อมน้อย
 10. ้เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์