สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
96
Yesterday
105
This Week
1,261
Last Week
1,561
This Month
96
Last Month
2,853
This Year
20,604
Last Year
33,074
All
58,930
Guest Online : 2
Your IP : 54.237.77.181
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 01 สิงหาคม 2557

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
อ้อมน้อยเสือภูเขา ครั้งที่ 12

ภาพกิจกรรม/Pictures
ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางและมาตราการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการประเภทห้องเช่า
กิจกรรมการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการรวามพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2557
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง
 2. สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
 3. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณหน้าตึกเพ็ญพรรณ ไปสำนักสงฆ์
 4. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย
 5. สอบราคาสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย
 6. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงข้างตลาดสดเทศบาลนครอ้อมน้อย
 7. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง
 8. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 9. สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก)
Download Centerอ่านต่อ
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์