สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
103
Yesterday
129
This Week
2,988
Last Week
3,073
This Month
3,987
Last Month
3,636
This Year
18,942
Last Year
41,595
All
134,652
Guest Online : 2
Your IP : 54.196.75.226
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
-

Soon.
ภาพกิจกรรม/Pictures
เปิดงานวัดศรี (27042559)
กีฬาสันฑิบาต 2559
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย2 (02032559)
 2. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ วิทยาลัยอาชีวะ 09032559
 3. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ(แยกถนนเรียบคลองอ้อมน้อย) 18/03/2558
 4. สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องCCTV หมู่ 1 2 และ4 (18032559)
 5. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง 2 คน (25032559)
 6. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างแท๊งก์น้ำบาดาลหอสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 15,000 ลิตร (29032559)
 7. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเทศบาล 01042559
 8. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเทศบาล งบประมาญ1.6ล้าน 01/04/2559
 9. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารบ้านพักภารโรง ขยายเขตประปาและไฟฟ้า 07042559
 10. สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์