สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
58
Yesterday
128
This Week
2,676
Last Week
3,168
This Month
1,460
Last Month
3,479
This Year
4,939
Last Year
41,595
All
120,649
Guest Online : 3
Your IP : 107.20.54.98
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
-

Soon.
ภาพกิจกรรม/Pictures
วันปิยะมหาราช 2558
วันพ่อแห่งชาติ 05122558
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟชุดประหยัดพลังงานกระแสไฟฟ้า (2/2/2559)
 2. สอบราคาจ้างเหมาถมดินลูกรัง หินคลุก (ทางไปหม่บ้านหรรษา) 2/2/2559
 3. สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง 05022559
 4. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ชุมชนหัวคู้ หมู่ที่4) ครั้งที่2 (11/2/59)
 5. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน (6/1/59)
 6. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบ่ลอ้อมน้อย 2 (6/1/2559)
 7. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ริมคลองวัีดใหม่ (8/1/59)
 8. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ซอยเพชรเกษม 124) (8/1/59)
 9. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (ทางไปวัดไร่ขิง)15/1/59
 10. สอบราคาจ้างเหมาทำป้ายภายในชุมชน 19/01/2559
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์