สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
61
Yesterday
92
This Week
1,586
Last Week
1,842
This Month
2,148
Last Month
3,122
This Year
13,309
Last Year
35,789
All
87,424
Guest Online : 1
Your IP : 54.205.60.49
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
Coming Soon

ภาพกิจกรรม/Pictures
วันเกิดประธานสภาเทศบาลนครอ้อมน้อย
วันสถาปณาเทศบาลนครอ้อมน้อย
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 2. สอบราคาแจ้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
 3. สอบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการ
 4. สอบราคาจ้างเหมาลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนเดิม (เพชรเกษม 83)
 5. สอบราคาจัดซ์้อหนังสือเรียน สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย
 6. สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ(ข้างตลาดเทศบาลอ้อมน้อย)หมู่บ้านคลังทอง
 7. สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องเติมอากาศ)
 8. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อน้ำพุหน้าอาคารเทศบาลนครอ้อมน้อย
 9. ้เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)
 10. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องขยายเสียงอาคารอเนกประสงค์
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์