เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2559 ข้อมูลผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอ้อมน้อยประจำปีงบประมาน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 เทศบาลนครอ้อมน้อย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ งบแสดงฐานะทางการเงิน 2558 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 แผนการจัดหาพัสดุ (แผนดำเนินงาน) รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร แผนการดำเนินงานปี 58 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ

สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
15
Yesterday
157
This Week
3,167
Last Week
3,561
This Month
3,613
Last Month
4,269
This Year
39,375
Last Year
41,595
All
155,085
Guest Online : 1
Your IP : 54.147.238.216
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 26 ตุลาคม 2559

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
ไว้อาลัย

ภาพกิจกรรม/Pictures
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด 01102559
โครงการประชุม/สัมนาและจัดทำเวทีประชาคมเมือง 09102559
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาล (โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย) 09/9/59
 2. สอบราคาจัดซื้อกล้อง CCTV (05082559)
 3. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องมัลติฟังชั่น ขนาด A0/32นิ้ว) 11082559
 4. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและลาน ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย(26082559)
 5. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย 05092559
 6. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ (สุขาภิบาล๙) 06092559
 7. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน 14/09/2559
 8. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอาคารโรงอาหารรั้ว ค.ส.ล ป้ายพร้อมประตู (อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย3และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3) 18052559
 9. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมผิวถนน ค.ส.ล. (ซอยเพชรเกษม 124) (8/1/59)
 10. สอบราคาจ้างเหมาทำป้ายภายในชุมชน 19/01/2559
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์