สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
51
Yesterday
59
This Week
1,797
Last Week
2,246
This Month
51
Last Month
2,338
This Year
5,298
Last Year
35,789
All
79,413
Guest Online : 1
Your IP : 54.161.147.106
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 01 มีนาคม 2558

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
อ้อมน้อยเสือภูเขา ครั้งที่ 12

ภาพกิจกรรม/Pictures
ภาพกิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย
กิจกรรมวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจ้างเหมาลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนเดิม (เพชรเกษม 83)
 2. สอบราคาแจ้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
 3. เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดเครื่องช่วยหายใจ(SCBA)
 4. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง Server (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย)
 5. สอบราคาแจ้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
 6. สอบราคาจ้างเหมายกระดับถนน ค.ส.ล.
 7. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
 8. เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
 9. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ
Download Centerอ่านต่อ
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์