สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
174
Yesterday
194
This Week
1,732
Last Week
1,831
This Month
2,295
Last Month
5,387
This Year
32,447
Last Year
35,789
All
106,562
Guest Online : 1
Your IP : 173.245.54.85
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 13 ตุลาคม 2558

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
Bike For Mom

 
www.youtube.com/watch?v=19_aUa2iJWM

ภาพกิจกรรม/Pictures
โครงการฟันสวยยิ้มใส (21/08/2558)
วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย (12/08/2558)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงผิวถนน (เพชรเกษม 114-กม.1 สาย4) (03/08/2558)
 2. ประมูลจ้างด้วยระบลบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างศูนย์สาธารณะสุขเทศบาลอ้อมน้อย แห่งที่ 3 5/8/2558
 3. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 06/08/2558
 4. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ครั้งที่2) 10/08/2558
 5. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้า ริมถนน(พุทธมณฑลสาย 5) (21/08/2558)
 6. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย (21/08/2558)
 7. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพักครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย ๒ 26/08/2558
 8. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สำหรัยเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 08/09/2558
 9. สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้อง CCTV) (08/09/2558)
 10. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อน้ำพุหน้าอาคารเทศบาลนครอ้อมน้อย
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์