สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
125
Yesterday
71
This Week
1,593
Last Week
1,500
This Month
2,756
Last Month
2,792
This Year
10,795
Last Year
35,789
All
84,910
Guest Online : 2
Your IP : 50.16.24.12
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 27 เมษายน 2558

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
อ้อมน้อยเสือภูเขา ครั้งที่ 12

ภาพกิจกรรม/Pictures
กิจกรรมล้างสะพาน
ทำความสะอาดวัดศรีสำราญราษฏ์บำรุง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ค.ส.ล. เดิมบริเวรถนนสุขาภิบาล ๒
 2. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย (งานระดับมัธยมศึกษา)
 3. งานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ วิทยาลัยอาชีวเทศบาลนครอ้อมน้อย
 4. สอบจัดราคาขยายเขตติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย
 5. สอบราคาจ้างเหมาลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนเดิม (เพชรเกษม 124)
 6. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย
 7. สอบราคาแจ้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย
 8. สอบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการ
 9. สอบราคาจ้างเหมาลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนถนนเดิม (เพชรเกษม 83)
 10. สอบราคาจัดซ์้อหนังสือเรียน สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์