สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
64
Yesterday
90
This Week
1,458
Last Week
1,870
This Month
377
Last Month
2,822
This Year
17,239
Last Year
35,789
All
91,354
Guest Online : 4
Your IP : 54.80.252.1
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 04 กรกฎาคม 2558

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
Coming Soon

ภาพกิจกรรม/Pictures
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 58
วันวิสาขบูชา(เวียนเทียนวัดศรีสำราญ)
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพิเศษ ๒ ชั้น จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน
 2. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 02072558
 3. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย(งานระดับมัธยม)
 4. สอบราคาจัดซ์้อหนังสือเรียน สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย
 5. สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ(ข้างตลาดเทศบาลอ้อมน้อย)หมู่บ้านคลังทอง
 6. สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องเติมอากาศ)
 7. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อน้ำพุหน้าอาคารเทศบาลนครอ้อมน้อย
 8. ้เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน (ไตรมาส 2)
 9. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องขยายเสียงอาคารอเนกประสงค์
 10. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อน้ำพุหน้าอาคารเทศบาลนครอ้อมน้อย (ประกาศ)
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์