สถิติผู้เยี่ยมชม

Today
142
Yesterday
141
This Week
1,143
Last Week
1,106
This Month
142
Last Month
5,009
This Year
24,907
Last Year
35,789
All
99,022
Guest Online : 3
Your IP : 173.245.54.135
Unknown (?), Unknown
Today : วันที่ 01 กันยายน 2558

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555

วีดีทัศน์/Videoอ่านต่อ
Bike For Mom

 
www.youtube.com/watch?v=19_aUa2iJWM

ภาพกิจกรรม/Pictures
ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 09/08/2558
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาอ่านต่อ
 1. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านจีบรางโชว์พร้อมติดตั้ง (20/07/2558)
 2. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานปรับปรุงผิวถนน (เพชรเกษม 114-กม.1 สาย4) (03/08/2558)
 3. ประมูลจ้างด้วยระบลบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างศูนย์สาธารณะสุขเทศบาลอ้อมน้อย แห่งที่ 3 5/8/2558
 4. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 06/08/2558
 5. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ครั้งที่2) 10/08/2558
 6. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้า ริมถนน(พุทธมณฑลสาย 5) (21/08/2558)
 7. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย (21/08/2558)
 8. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ (หมู่บ้านสิวารัตน์) 26/08/2558
 9. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพักครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย ๒ 26/08/2558
 10. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลนครอ้อมน้อย(ครั้งที่2) 26/08/2558
Download Centerอ่านต่อ
 • ใบนัดตรวจสอบสถามที่ก่อสร้าง
 • แบบฟอม ใบขุดดินถมดิน
 • คำร้องขอยกเลิกป้าย
 • คำร้องขอยกเว้นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือแจ้งความจำนงขอผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์