สภาพทั่วไป เทศบาลนครอ้อมน้อย

ที่ตั้งและอาณาเขต
    สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อยตั้งอยู่ที่ เลขที่ 234 หมู่ 11 ซอยเพชรเกษม 87 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครอ้อมน้อย มีเนื้อที่ 30.40 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองไร่ขิง และเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ และเทศบาลตำบลสวนหลวง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


 

ลักษณะภูมิประเทศ
     เทศบาลนครอ้อมน้อย ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่รวมประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,000 ไร่ ลักษณะทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน เป็นพื้นที่ที่มีคลอง จำนวน 13 สาย มีสภาพชลประทานที่ค่อนข้างดี โดยมีแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายหลัก

 

ลักษณะภูมิอากาศ
      เทศบาลนครอ้อมน้อย อยู่ในภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน มีความชื้นในอากาศสูง ทำให้อากาศโดยทั่วไปเย็นและชุ่มชื้น ขณะเดียวกันอากาศในฤดูร้อนก็ไม่รุนแรงมากนักเนื่องจากความชื้นจากลมทะเล แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

     ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือน พฤษภาคม

     ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยในเดือนธันวาคมจะมีอุณหภูมิต่ำสุด มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน

     อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย ประมาณ 28-29 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 32-35 องศาเซลเซียส
 กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 


 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132