สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลนครอ้อมน้อย

ด้านเศรษฐกิจ
    โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
            สภาพทางเศรษฐกิจภายนเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเป็นหลัก มีอัตราการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมสูงเนื่องจากเป็นเขตปริมณฑลและชุมชนอุตสาหกรรม ทำให้เหมาะแก่การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม การค้าพาณิชย์ส่วนใหญ่จะบริการให้กับประชาชนในท้องถิ่นเนื่องจากประชาชนสามารถเข้ารับบริการในเขตกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก รายได้ต่อหัวประชากรอยู่ในระดับดี การประกอบอาชีพส่วนใหญ่รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย และการเกษตรเพียงเล็กน้อย

    ทิศทางการค้า/การลงทุน
            พื้นที่เขตเทศบาลนครอ้อมน้อยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเป็นหลัก มีอัตราการขยายตัวของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง และมีการจ้างแรงงานจำนวนมาก

    การพาณิชยกรรมการบริการ
            นอกจากอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญภายในเขตเทศบาลแล้ว ธุรกิจที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ การพาณิชยกรรมและการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิต คือ เป็นการกระจายสินค้าและการจำหน่ายสินค้าประกองการพาณิชย์อื่น ๆ

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 


 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132