ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอสรุปการส่งรายงาน ทส.2 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กองยุทธศาสตร์ฯ 626
2 นำข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ทั้ง 13 หมู่ ในพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อยขึ้นเว็บไซต์ กองยุทธศาสตร์ฯ 151
3 ขึ้นเว็บไซต์ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองในพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย ประจำเดือนมกราคม 2562 กองยุทธศาสตร์ฯ 95
4 ค่าออกซิเจนละลายน้ำ ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - พฤศจิกายน 2561 ของคลองในพื้นที่ กองยุทธศาสตร์ฯ 86
5 ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กองยุทธศาสตร์ฯ 84
6 สรุปผลกาตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อยทั้ง 9 คลอง กองยุทธศาสตร์ฯ 181

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 


 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132