คู่มือบริการประชาชน เทศบาลนครอ้อมน้อย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสารณะ กองยุทธศาสตร์ฯ 35
2 แบบคำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ กองยุทธศาสตร์ฯ 11
3 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ตล.3) กองยุทธศาสตร์ฯ 12
4 แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ตล.1) กองยุทธศาสตร์ฯ 12
5 แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร กองยุทธศาสตร์ฯ 16
6 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร กองยุทธศาสตร์ฯ 29
7 แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร กองยุทธศาสตร์ฯ 11
8 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองยุทธศาสตร์ฯ 10
9 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองยุทธศาสตร์ฯ 16
10 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของ อปท. เทศบาลนครอ้อมน้อย กองยุทธศาสตร์ฯ 27
11 คู่มือประชาชน เรื่อง วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน กองยุทธศาสตร์ฯ 47
12 เอกสารแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับราชกฤษฎีกา การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 กองยุทธศาสตร์ฯ 54
13 การจองคิวทำบัตรประชาชนออนไลน์ กองยุทธศาสตร์ฯ 6642
14 แบบคำขอรับใบอนุญาติ/ต่ออายุใบอนุญาติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองยุทธศาสตร์ฯ 429
15 รายละเอียดเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ กองยุทธศาสตร์ฯ 737
16 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต กองยุทธศาสตร์ฯ 481
17 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร กองยุทธศาสตร์ฯ 165
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล กองยุทธศาสตร์ฯ 147
19 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล กองยุทธศาสตร์ฯ 131
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล กองยุทธศาสตร์ฯ 129

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 


 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132