คู่มือบริการประชาชน เทศบาลนครอ้อมน้อย

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว กองยุทธศาสตร์ฯ 176
22 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย กองยุทธศาสตร์ฯ 339
23 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ กองยุทธศาสตร์ฯ 196
24 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ กองยุทธศาสตร์ฯ 71
25 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ กองยุทธศาสตร์ฯ 75
26 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น กองยุทธศาสตร์ฯ 56
27 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี กองยุทธศาสตร์ฯ 57
28 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่ กองยุทธศาสตร์ฯ 73
29 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กองยุทธศาสตร์ฯ 52
30 การขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กองยุทธศาสตร์ฯ 523
31 คู่มือบริการกองสวัสดิการสังคม กองยุทธศาสตร์ฯ 1159
32 แบบคำขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำและติดตั้งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำของอาคาร กองช่าง 1756
33 แผ่นพับเชื่อมท่อและบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ กองช่าง 2464

หน้า 2 จาก 2

2
ถัดไป
สุดท้าย

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 


 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132