มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์ฯ 3
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม พ.ศ.2564 กองยุทธศาสตร์ฯ 116
3 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์ฯ 280
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์ฯ 114
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์ฯ 151
6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์ฯ 401
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์ฯ 94
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองยุทธศาสตร์ฯ 202
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์ฯ 342
10 มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์ฯ 211

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 


 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132