คู่มือการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อบังคับเทศบาลนครอ้อมน้อย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลนครอ้อมน้อย พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์ฯ 171
2 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลนครอ้อมน้อย พ.ศ. 2564 กองยุทธศาสตร์ฯ 383
3 คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลนครอ้อมน้อย ปี 2564 กองยุทธศาสตร์ฯ 481
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ เทศบาลนครอ้อมน้อย พ.ศ. 2563 กองยุทธศาสตร์ฯ 451
5 คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลนครอ้อมน้อย ปี 2563 กองยุทธศาสตร์ฯ 1340
6 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์ฯ 432
7 คุ่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ กองยุทธศาสตร์ฯ 349
8 คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กองยุทธศาสตร์ฯ 3128
9 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ กองยุทธศาสตร์ฯ 847

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 


 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132