หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กองยุทธศาสตร์ฯ 152
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย กองยุทธศาสตร์ฯ 45
3 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ฯ กองยุทธศาสตร์ฯ 32
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558 กองยุทธศาสตร์ฯ 30
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ฯ กองยุทธศาสตร์ฯ 31
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน กองยุทธศาสตร์ฯ 29
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ กองยุทธศาสตร์ฯ 39
8 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กองยุทธศาสตร์ฯ 3315
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 กองยุทธศาสตร์ฯ 452
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ กองยุทธศาสตร์ฯ 3008

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
ดาวน์โหลดแนะนำ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

 ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-2420-4011-8
สายด่วนเทศบาล 1132