จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี

พิมพ์

จำนวนลานกีฬาสนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี