ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(บริเวณซอยหมู่บ้านปริญญาฉัตร ม.8) ครั้ง 2

พิมพ์

โครงการค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(บริเวณซอยหมู่บ้านปริญญาฉัตร ม.8) ครั้ง 2