ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณริมคลองวัดใหม่ (ซอยเพชรเกษม ๙๑)

พิมพ์

โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณริมคลองวัดใหม่ (ซอยเพชรเกษม ๙๑)