ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. พร้อมหลังคาคลุมลานจอดรถ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓)

พิมพ์

โครงการก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. พร้อมหลังคาคลุมลานจอดรถ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓)