ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร้างลานกีฬา ค.ส.ล. พร้อมหลังคาคลุมลานจอดรถ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์

โครงการจ้างก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. พร้อมหลังคาคลุมลานจอดรถ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓)