ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล

พิมพ์

ปกผ โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล