ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1-6 (โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย) จำนวน 6 หลัง

พิมพ์

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 1-6 (โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย) จำนวน 6 หลัง