ช่อง ๒๙ โมโน และช่อง ๙ มาถ่ายทำข่าวที่อ้อมน้อย

พิมพ์