ผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและอาหารทะเลปรุงสุก ปลอยภัยจากเชื้อ Covid - 19 จังหวัดสมุทรสาคร

พิมพ์

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดทำคลิปวิดีโอ

เรื่องผลิตภัณฑ์จากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและอาหารทะเลปรุงสุกปลอดภัยจาก

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ทางลิ้งค์ ยูทูปดังนี้

1)สมุทรสาคร อาหารทะเลปลอดภัยไร้โควิด คลิก!!

2)สมุทรสาคร อาหารปลอดภัยไร้โควิด คลิก!!